/WIKTORNAUKAJAZDY
ROZUMIEM, PRZEJDŹ DO STRONY
OK
PO ODBYTYM KURSIE I POZYTYWNIE ZALICZONYCH EGZAMINACH WEWNĘTRZNYCH Z TEORII I JAZDY OTRZYMASZ „ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU”, Z KTÓRYM ZAPISUJESZ SIĘ NA EGZAMIN PAŃSTWOWY W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO - WORD. DOBRZE PRZYGOTOWANY Z PEWNOŚCIĄ ZDASZ.
PRZEJDŹ KURS I ZDAJ EGZAMIN
6
Z UZYSKANYM NUMEREM PKK ZGŁOŚ SIĘ DO NASZEGO OŚRODKA I ZAPISZ SIĘ NA JEDEN Z NASZYCH KURSÓW.
5
ZAPISZ SIĘ NA KURS
ZGŁOŚ SIĘ DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI W CELU SPORZĄDZENIA PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ - PKK.
4
UZYSKAJ PKK
ORZECZENIE LEKARSKIE
ZGŁOŚ SIĘ DO LEKARZA UPRAWNIONEGO DO BADAŃ KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW, PO ORZECZENIE LEKARSKIE STWIERDZAJĄCE BRAK PRZECIWSKAZAŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI. LEKARZEM WSPÓŁPRACUJĄCYM Z NASZYM OŚRODKIEM JEST DR BARBARA PIOTRUK, KTÓRA PRZYJMUJE W ŁĘCZNEJ NA ULICY SŁONECZNEJ 8, TEL. 604 252 829
3
MUSISZ POSIADAĆ DOKUMENT TOŻSAMOŚC. DOWÓD OSOBISTY, DOWÓD TYMCZASOWY LUB PASZPORT.
2
DOKUMENT TOŻSAMOŚCI
WIEK
1
MUSISZ MIEĆ CO NAJMNIEJ 17 LAT I 9 MIES.
SPRAWDŹ I POBIERZ KOPLET NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW
SZKOLENIE MOŻNA ROZPOCZĄĆ MAJĄC 17 LAT I 9 MIESIĘCY. PRAWO JAZDY OTRZYMUJE OSOBA DOROSŁA MAJĄCA CO NAJMNIEJ 18 LAT.
NUMER KONTA | BANK BGŻ
33 2030 0045 1110 0000 0297 5180
@
EMAIL
600 217 202
WIKTOR WOLNIEWICZ
UL. BOGDANOWICZA 9 WTORKI, ŚRODY I CZWARTKI O 16:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZYCH W ŁĘCZNEJ
SALA WYKŁADOWA
TEL. 81 46 27 443
21-010 ŁĘCZNA, UL.WRZOSOWA 3/27 PON.-SOB. 9:00-13:00 | 16:00-20:00
MAŁGORZATA WOLNIEWICZ
BIURO
6 KROKÓW „NA BIEGU"
SZYBKA INFORMACJA NA START
1 700ZŁ
RATY !
CENA KURSU
TRWAJĄ ZAPISY NA NOWY KURS. WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ TYM RAZEM W NOWYM MIEJSCU, W ZESPOLE SZKÓŁ GÓRNICZYCH W ŁĘCZNEJ, BOGDANOWICZA  9.
SPOTKANIE INFORMACYJNE
NACZELNĄ DEWIZĄ FIRMY JEST SUMIENNA PRACA CAŁEGO ZESPOŁU, UCZCIWOŚĆ I PROFESJONALIZM.
WYKŁADY Z TEORII O RUCHU DROGOWYM ODBYWAJĄ SIĘ W PROFESJONALNEJ SALI WYKŁADOWEJ. OŚRODEK WYPOSAŻONY JEST WE WSZELKIE POMOCE DYDAKTYCZNE ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI WYMOGAMI. WSZYSCY KURSANCI OTRZYMUJĄ KOMPLET MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH.
OŚWIETLONY PLAC MANEWROWY ZNAJDUJE SIĘ W ŁĘCZNEJ NA UL. JANA PAWŁA II 89 (NA PARKINGU ZA BUDYNKIEM POCZTY POLSKIEJ).
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE, CZYLI JAZDY, ODBYWAJĄ SIĘ GŁÓWNIE NA TERENIE LUBLINA, NA SAMOCHODACH, NA KTÓRYCH ZDAJE SIĘ EGZAMIN PAŃSTWOWY. AKTUALNIE OŚRODEK WYPOSAŻONY JEST W SAMOCHODY MARKI SKODA FABIA ORAZ HYUNDAI i20.
600 217 202 81 4627 443
ZAPISY I INFORMACJE POD NUMERAMI TELEFONÓW
WIKTOR BIURO
SALA WYKŁADOWA SPRAWDŹ NA GOOGLE MAPS
STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE (TZW. CIASTECZEK) ABY ŚWIADCZYĆ USŁUGI NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE. DALSZE KORZYSTANIE ZE STRONY OZNACZA, ŻE ZGADZASZ SIĘ NA ICH UŻYCIE.
UPRAWNIA DO KIEROWANIA:
PRAWO JAZDY KAT.B
POJAZDEM SAMOCHODOWYM O MASIE CAŁKOWITEJ DO 3500 KG, SAMOCHODEM Z PRZYCZEPĄ LEKKĄ O ŁĄCZNEJ MASIE CAŁEGO ZESPOŁU DO 4250 KG, MOTOCYKLEM O POJEMNOŚCI SILNIKA DO 125 CM SZEŚCIENNYCH, MOTOROWEREM, SKUTEREM, CZTEROKOŁOWCEM LEKKIM, CIĄGNIKIEM ROLNICZYM BEZ PRZYCZEPY, POJAZDEM WOLNOBIEŻNYM (NP. WÓZEK WIDŁOWY).
WITAJ NA STRONIE OŚRODKA NAUKI JAZDY „WIKTOR”
ZAPRASZAM WSZYSTKICH NA SPOTKANIE INFORMACYJNE
STRONA KORZYSTA Z CIASTECZEK. TWÓJ DALSZY POBYT NA TEJ STRONIE OZNACZA ZGODĘ NA ICH UŻYCIE.
SZKOLENIE MOŻNA ROZPOCZĄĆ MAJĄC 17 LAT I 9 MIESIĘCY.
PRAWO JAZDY OTRZYMUJE OSOBA DOROSŁA [18+].
KURS WIOSENNY
KURS WIOSENNY
KURS ZIMOWY
KURS LETNI
©2007-2019 WIKTOR NAUKA JAZDY® PROJEKT STRONY BART WOLNIEWICZ
+48600217202
WIKTOR FACEBOOK FANPAGE
WIKTOR SALA WYKLADOWA - GOOGLE MAPS
WIKTOR BIURO - GOOGLE MAPS
 TEL. +48814627443
naukajazdywiktor@gmail.com
+48814627443
NAUKA JAZDY
OFERTA
TERMIN
KADRA
REGULAMIN
TERMIN
MENU
O OŚRODKU
OFERTA
6 KROKÓW
KONTAKT
30 GODZIN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH
30 GODZIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
MENU
KATEGORIA B
©2007-2019 WIKTOR NAUKA JAZDY® PROJEKT STRONY BART WOLNIEWICZ
©2007-2019 WIKTOR NAUKA JAZDY® GRAFIKA BART WOLNIEWICZ
©2007-2018 WIKTOR NAUKA JAZDY® PROJEKT STRONY BART WOLNIEWICZ
KADRA
TWORZYMY DOŚWIADCZONĄ KADRĘ INSTRUKTORÓW Z WIELOLETNIM STAŻEM PRACY. JESTEŚMY LUDŹMI SPOKOJNYMI, OPANOWANYMI I PODOBNO SYMPATYCZNYMI. SZKOLIMY NAJLEPIEJ JAK TYLKO POTRAFIMYZ DOBRYMI WYNIKAMI.
WŁAŚCICIEL OŚRODKA INSTRUKTOR NAUKI JAZDY OD 1990 ROKU
A  AM  A1  A2  B  B1  C  C1
B
GRZEGORZ GĄSZCZYK
INSTRUKTOR NAUKI JAZDY OD 1994 ROKU
KINGA KOWALSKA
INSTRUKTOR NAUKI JAZDY OD 2011 ROKU
PROWADZENIE BIURA SPRAWY KURSANTÓW SZEFOWA
GOSIA WOLNIEWICZ
TWORZYMY DOŚWIADCZONĄ KADRĘ INSTRUKTORÓW Z WIELOLETNIM STAŻEM PRACY. JESTEŚMY LUDŹMI SPOKOJNYMI, OPANOWANYMI I PODOBNO SYMPATYCZNYMI. SZKOLIMY NAJLEPIEJ JAK TYLKO POTRAFIMY Z BARDZO DOBRYMI WYNIKAMI.
OFERTA
§10
Szkolenie kandydata na kierowcę kończy się egzaminem wewnętrznym przeprowadzonym zgodnie z zasadami egzaminu państwowego.
§4
§14
W przypadku gdy, po zakończeniu szkolenia praktycznego (30 godzin jazd), instruktor stwierdzi brak wymaganych umiejętności, Prowadzący /ąca Ośrodek ma prawo odmówić wydania ZAŚWIADCZENIA UKOŃCZENIA kursu praktycznego i proponować dalsze szkolenie praktyczne.
Ośrodek Nauka Jazdy „WIKTOR” prowadzi szkolenie kandydatów na kat. B prawa jazdy na podstawie zezwolenia Nr 00160610 wydanego przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Szkolenie odbywa się zgodnie z nowelizacją ustawy z dn. 20 czerwca 1997 - „Prawo o ruchu drogowym” Dz.U. z 04.03.2016 poz 280 oraz Rozporządzeniem Min. Infrastruktury i Budownictwa z dn. 30. IX 2016 r.
§7
W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Regulamin regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
§1
§11
Podstawowymi obowiązkami kursanta są: punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz przygotowywanie się do zajęć.
REGULAMIN
§15
Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym może rozpocząć szkolenie po ukończeniu 17 lat i 9 miesięcy. Warunkiem przyjęcia na kurs jest otrzymanie z Wydziału Komunikacji numeru elektronicznego PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK). Kandydat wypełnia FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, podając swoje dane osobowe po uprzednim zapoznaniu się z REGULAMINEM.
Osoba szkolona może zrezygnować z dalszego szkolenia w ośrodku lub z danym instruktorem i żądać oryginału KARTY PRZEPROWADZONYCH ZAJĘĆ.
§8
Nieobecność na jazdach należy zgłaszać do instruktora prowadzącego  co najmniej  kilka godz. wcześniej przed ustaloną godz. jazdy. Kursant traci jazdy,  jeśli nie zgłosi zmian instruktorowi. Zobowiązany jest wtedy wykupić dodatkowo utracone godziny. Nie pobiera się opłat dodatkowych, jeśli nieobecność wynika z przyczyn losowych.
§12
W przypadku przystąpienia do jazdy osoby szkolonej w stanie nietrzeźwości po spożyciu alkoholu lub środków odurzających zostaje ona automatycznie skreślona z listy szkoleniowej bez prawa zwrotu uiszczonej opłaty.
§2
§5
W przypadku rezygnacji z kursu, właściciel ośrodka NAUKA JAZDY „WIKTOR” pobiera opłatę w wysokości 55 PLN za każdą odbytą godzinę szkolenia.
Każdy kursant uczęszcza z grupą wykładową na zajęcia teoretyczne (trzy razy tygodniu) Szkolenie teoretyczne składa się z 30 godz. lekcyjnych w tym kurs pierwszej pomocy przed medycznej (prowadzi dyplomowany ratownik medyczny). Obecność na tych zajęciach jest obowiązkowa.
§9
Na każdą jazdę kursant stawia się z dowodem osobistym, lub innym dokumentem tożsamości.
§3
§13
§6
Uczestnik kursu ma prawo zmiany instruktora w trakcie trwania szkolenia praktycznego.
Okres od zakończenia wykładów do rozpoczęcia części praktycznej nie może być dłuższy niż trzy miesiące. Szkolenie praktyczne składa się z 30 godz. ”zegarowych”. Terminy i godziny jazd ustala kursant z wybranym przez niego instruktorem. Miejsce spotkań rozpoczynających jazdy ustala instruktor.
Kwota opłat za kurs prawa jazdy znajdująca się w ofercie NAUKI JAZDY „WIKTOR”. Może ona być wpłacona w całości lub rozdzielona na 3 nieoprocentowane raty, płatne w okresie trwania kursu. Harmonogram opłat ustalić można indywidualnie z Prowadzącymi Ośrodek WIKTOR.
W przypadku gdy, po zakończeniu szkolenia praktycznego (30 godzin jazd), instruktor stwierdzi brak wymaganych umiejętności, Prowadzący/ąca Ośrodek ma prawo odmówić wydania ZAŚWIADCZENIA UKOŃCZENIA kursu praktycznego i proponować dalsze szkolenie praktyczne.
WIKTOR BIURO TEL. +48814627443
WIKTOR SALA WYKŁADOWA - GOOGLE MAPS
WIKTOR TEL. +48600217202
60ZŁ
DODATKOWA GODZINA
PLN
500
POBIERZ / DRUKUJ
200
ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2020 ROKU
ZMIANA GODZINY
!